Aktualności

O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele sierpeckiej Policji, straży pożarnej oraz sanepidu spotkali się z dziećmi przebywającymi na obozie sportowym w Szkole Podstawowej w Jeżewie. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

Podczas spotkania  przedstawiciel sierpeckiej komendy Policji przypomniał zebranym  jak bezpiecznie korzystać ze ślizgawek oraz lodowisk, a także jak postępować w czasie realnego zagrożenia  gdy załamie się lód  i ktoś wpadnie do wody. Spotkanie było także okazją do przypomnienia podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, w tym obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się pieszo poza obszarem zabudowanym wieczorem i nocą. W związku z obchodzonym Dniem Numeru Alarmowego 112 funkcjonariusz przypomniał o zasadach prawidłowego zgłaszania zagrożenia z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112.

Podczas spotkania przedstawiciel straży pożarnej przypomniał o  zasadach alarmowania w przypadku pożaru oraz zagrożeniach wynikających z zatrucia czadem, natomiast przedstawicielka sanepidu  przypomniała zebranym o zasadach zdrowego odżywania oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nie było to jedyne spotkanie funkcjonariuszy z dziećmi, bowiem spotkania dotyczące bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych policjanci odbywali w okresie poprzedzającym ferie.

Powrót na górę strony