Aktualności

Konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów".

Organizatorami konkursu są Komenda Główna Policji i Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Konkurs adresowany jest do osób urodzonych w roku 2001 bądź później. Celem konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów na stokach narciarskich oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Tematem prac plastycznych jest zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie  do 20 lutego 2017 roku pracy plastycznej w formacie od A5 do A3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej podpisanej przez opiekuna prawnego na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,

ul. Puławska 148/150

02-514 Warszawa

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 roku.

Regulamin z którym należy się zapoznać oraz karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach strony.

 

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

 1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY
Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU
Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE
Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI
Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony