Aktualności

"Miśki" przeciwko przemocy

17 października 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Fundacją "Dzieci Niczyje" (obecnie Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę), którego głównym tematem był problem przemocy w rodzinie.

W związku z realizacją Porozumienia, zawartego w dniu 28 kwietnia 2015 roku pomiędzy KWP zs. w Radomiu oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją "Dzieci Niczyje" (obecnie Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę), kontynuowany będzie "Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy."

Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich osób doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Głównym narzędziem projektu jest maskotka, tzw. "misiek", na którym zamieszczony jest numer bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 oraz adres strony internetowej www.116111.pl.

Pluszowego przyjaciela sierpeccy funkcjonariusze przekażą dzieciom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.

Powrót na górę strony