Działania priorytetowe dzielnicowych - KPP w Sochaczewie

Działania priorytetowe dzielnicowych

Działania priorytetowe dzielnicowych

Data publikacji 01.11.2016

Rejon I - Boryszew

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenie dewastacji i zniszczenia mienia w rejonie bocznicy kolejowej przy ul. Sienkiewicza, wiaduktu przy ul. Żyrardowskiej, a także komórki na terenie placówki oświatowej przy ul. 15 Sierpnia.

Rejon II - Centrum Południe

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 rokupolicjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia niszczenia i dewastacji mienia w rejonie ulic: Wojska Polskiego 3, 5, 7, ul. Kaczorowskiego 4, 12, ul. Piłsudskiego 22, 24, ul. Słowackiego 9A, ul. 1 Maja 1, 1A, 3, 3A oraz wiaduktu przebiegającego przez ul. Żyrardowską od ul. Osiedle Kolejowe. 

Rejon III - Centrum Północ

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia niszczenia i dewastacji mienia w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy Pokoju  i osiedla przy ulicy Senatorskiej w Sochaczewie. 

Rejon IV - Victoria

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 rokupolicjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia niszczenia i dewastacji mienia w rejonie garaży przy ul. Kochanowskiego 37 i Termicznej oraz budynków mieszkalnych przy Al. 600 - lecia 84.

Rejon V - Chodaków

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenie dewastacji i zniszczenia budynków przy ul. Pocztowej i ul. Topolowej,  a także hali MOSiR przy ul. Chopina. 

Rejon VI - Gmina Sochaczew

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 rokupolicjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania spokoju i porządku publicznego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach. Do wykroczeń dochodzi poza godzinami pracy placówki.

Rejon VII - Karwowo

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Żuków.

Gmina Iłów 

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie stacji paliw w Iłowie.

Gmina Brochów

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia spożywania alkoholu w miejscu publicznym w Wólce Smolanej, w tym przy przystanku autobusowym. 

Gmina Rybno

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania zakłócania spokoju i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ul. Długiej w Rybnie. 

Gmina Młodzieszyn

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania powstawania "dzikich wysypisk" na terenie gminy Młodzieszyn.

Gmina Nowa Sucha

Rejon I

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmowali działania mające na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Kozłowie Biskupim. 

Rejon II

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmowali działania mające na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Mizerce. 

Gmina Teresin:

Rejon I

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń w ruchu drogowym polegających na naruszeniu zakazu zatrzymywania się i postoju (znak B-36) oraz zatrzymywania się i postoju pojazdu na drodze dla rowerów, a także naruszeniu przez rowerzystów obowiązku korzystania z drogi dla rowerów na ul. M. Kolbego w Paprotni. 

Rejon II

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym i grupowania się młodzieży w rejonie orlika w Szymanowie. 

Rejon III

Od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku policjanci będą podejmować działania zmierzające do eliminacji spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku w rejonie sklepu w miejscowości Pawłowice. 

Powrót na górę strony