Kontakt dla osób głuchoniemych

Kontakt dla osób głuchoniemych

Data publikacji 30.11.2016

 

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

KONTAKT Z URZĘDEM (wyłącznie dla osób głuchoniemych lub ich pełnomocników)

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

ul. 1 Maja 10

96-500 Sochaczew

tel. 47 70 552 22

fax. 47 70 552 71
 

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS): 797 017 445 (w godz. 8.00-15.00)


Adres poczty elektronicznej: dyzurny.kppsochaczew@ra.policja.gov.pl
 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

 

 

Powrót na górę strony