Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przedwojennych policjantów podczas Diecezjalnego Święta Policji

Data publikacji 07.10.2019

Wczoraj przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie odsłonięto tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Po uroczystym apelu, w kościele św. Wawrzyńca odbyła się msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji.

Wczoraj przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej przedwojennych funkcjonariuszy związanych z ziemią sochaczewską. Dotychczas znaliśmy nazwiska 14 policjantów, którzy urodzili się lub pełnili służbę na terenie naszego powiatu. Po wielu miesiącach zbierania informacji, licznych kwerend i analiz, udało się ustalić kolejnych ośmiu funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Na uroczystości obecni byli Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski, biskup Wojciech Osial, Kapelan Policji Diecezji Łowickiej ks. Piotr Żądło, Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki wraz z zastępcami Markiem Fergińskim i Dariuszem Dobrowolskim, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski, Przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, wójtowie gmin z terenu powiatu sochaczewskiego, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu mazowieckiego i łódzkiego, przedstawiciel Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz, przedstawiciele wojska, straży pożarnej i Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, przedstawiciele współpracujących instytucji, klasy mundurowej ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Mariusz Bajurski, członkowie IPA Region Sochaczew, a także policjanci i pracownicy Policji. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również niezwykle ważnych gości - rodzin sochaczewskich funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej - ks. Tadeusza Kraszewskiego wraz z bratanicą i Dariusza Gałązki. 

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański w swoim przemówieniu przypomniał tragiczne losy tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i podkreślał ich głęboko zakorzeniony patriotyzm i oddanie Ojczyźnie. Tablicę, którą odsłonił wraz z przewodniczącym IPA Region Sochaczew podinsp. Pawłem Dubieleckim i przedstawicielem rodzin przedwojennych policjantów – Panem Dariuszem Gałązką poświęcono:

 • kom. Wacławowi Kruziewiczowi,
 • komisarzowi Józefowi Ekiertowi
 • komisarzowi Wiktorowi Hugo Sauterowi
 • podkomisarzowi Ignacemu Janowi Piotrowi Mińskiemu
 • aspirantowi Edwardowi Kosiewiczowi
 • starszemu przodownikowi Aleksandrowi Borkowskiemu
 • starszemu przodownikowi Janowi Gałązce
 • starszemu przodownikowi Stefanowi Skibie
 • przodownikowi Ignacemu Marasze
 • przodownikowi Tadeuszowi Hieronimowi Kamińskiemu
 • przodownikowi Janowi Czesławowi Farjaszewskiemu
 • starszemu posterunkowemu Stefanowi Pawlickiemu
 • starszemu posterunkowemu Henrykowi Bekkerowi
 • starszemu posterunkowemu Stanisławowi Siejce
 • starszemu posterunkowemu Stanisławowi Sławińskiemu
 • starszemu posterunkowemu Janowi Chylińskiemu
 • starszemu posterunkowemu Józefowi Pachniewskiemu
 • posterunkowemu Stefanowi Skrzypczyńskiemu
 • posterunkowemu Janowi Ciężarkowi
 • posterunkowemu Władysławowi Kamińskiemu
 • posterunkowemu Jarosławowi Idzikowskiemu,

którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Twerze, a także przodownikowi Janowi Kraszewskiemu, przedwojennemu policjantowi, który po wydostaniu się w z obozu jenieckiego, walczył w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Tablicę pamiątkową poświęcił biskup Wojciech Osial, a chwilę później do Apelu Poległych przywołał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sochaczewie nadkom. Tomasz Wojciechowski.

Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Pan Maciej Małecki podczas przemówienia podkreślił, że funkcjonariusze Policji Państwowej to bohaterowie, którzy zdali najtrudniejszy egzamin z miłości do Ojczyzny. Mimo, iż najczęściej mówimy o żołnierzach, należy pamiętać jednak, że razem z nimi – ramię przy ramieniu, serce przy sercu, walczyli polscy policjanci. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odsłonięcia tablicy i przywrócenia pamięci o poległych policjantach.

Pan Dariusz Gałązka – wnuk przedwojennego policjanta podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Sochaczewie na zaangażowanie w upamiętnienie policjantów.

Jako ostatni zabrał głos podinsp. Paweł Dubielecki, który wyjaśnił znaczeniu hasła Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – „Służyć poprzez Przyjaźń” oraz podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Sochaczewie za współpracę, a także osobom, które wsparły tą inicjatywę.

Pododdział honorowy wystawił Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu. Dowódcą uroczystości był kom. Szymon Duraziński.

Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji na czele z kapelmistrzem mł. insp. Januszem Trzepizurem.

Po uroczystym apelu, w kościele św. Wawrzyńca odbyła się Msza Święta podczas której biskup Wojciech Osial i Kapelan Policji Diecezji Łowickiej ks. Piotr Żądło, modlili się w intencji policjantów, ich rodzin oraz pracowników cywilnych.

Biskup Wojciech Osial w słowach do wiernych podkreślał, że osiągnięcia Policji Państwowej były ogromne. Opowiedział o policjantach z Polesia, Lwowa, a także o tragicznych losach przedwojennych funkcjonariuszy ze szkoły w Mostach Wielkich, którzy zostali rozstrzelani. Wspomniał również słowa Adama Mickiewicza, które znajdują się na tablicy odsłoniętej na frontonie KPP w Sochaczewie – „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.

Krótkie spotkanie z historią Policji Państwowej możliwe było dzięki wystawie „Na Posterunku”, którą udostępniło nam Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Poza tym, policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadzili wiele konkursów o bezpieczeństwie i zachęcali do wstąpienia do służby w Policji.

mł. asp. A. Dzik

Powrót na górę strony