Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej!!!

Data publikacji 05.04.2023

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - Powiadom nas!

stopagresji@ra.policja.gov.pl

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.

Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

(spis ułożony alfabetycznie)

Koniecznie opisz:

Data, godzina zdarzenia, miejscowość, droga/ulica, numer rejestracyjny ujawnionego pojazdu

Podaj również:

Zgłaszający: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy.


Ważna informacja:

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).


 

Lista adresowa wg województw:

woj.mazowieckie: WRD KMP w Radomiu: stopagresji@ra.policja.gov.pl

Miasto Warszawa: WRD KSP w Warszawie: wrd@policja.waw.pl

woj. dolnośląskie: WRD KWP we Wrocławiu: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie: KWP w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie: WRD KWP w Łodzi: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

woj. lubelskie: WRD KWP w Lublinie wrd@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie: KWP w Gorzowie Wielkopolskim: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie: WRD KWP w Krakowie: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

woj. opolskie: WRD KWP w Opolu: wrd@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie: WRD KWP w Rzeszowie: wrd@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. pomorskie: KWP w Gdańsku: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie: WRD KWP w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie: WRD KWP w Kielcach: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie: WRD KWP w Olsztynie: robert.zalewski@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie: WRD KWP w Poznaniu: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie: KWP w Szczecinie: policja@szczecin.kwp.gov.pl

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony