Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Data publikacji 05.01.2022

Komunikat z dnia 15 listopada 2023 roku. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu doszło do utraty danych przechowywanych w postaci elektronicznej w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu od maja 2023r.

Dokumentacja służbowa zawierała dane osobowe (imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dowodu osobistego/ prawa jazdy, nr telefonu, opis zdarzenia, opis czynu, środki i czynności) osób które w okresie od 2013 r. do 22.01.2018 r. były uczestnikami wykonywanych czynność policyjnych w postaci legitymowania, przesłuchania świadka, zgłoszenia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wykroczenia innych czynności procesowych realizowanych na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Utrata dokumentacji spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w zawartych w rzeczonych dokumentach.

 

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być:

1) podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od poszkodowanej osoby dodatkowych określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej, założenie konta internetowego);

2) wykorzystania danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych;

3) uzyskania przez osoby trzecie korzyści finansowych (np. kredytów w instytucjach parabankowych);

4) uzyskania dostępu do systemów rejestracji świadczeń opieki zdrowotnej (np. ujawnienia informacji o stanie zdrowia, realizacja e-recept);

5) korzystania z praw obywatelskich (np. przy głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego);

6) podjęcia próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;

7) podjęcia próby zawarcia umowy o świadczenie usług;

8) naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do prywatności;

9) ujawnienia czynności policyjnych wobec osoby poszkodowanych.

 

W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych osobom trzecim, w szczególności za pośrednictwem Internetu czy telefonu oraz monitorowanie aktywności kredytowej i gospodarczej, co może pozwolić na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji pytań o historię kredytową bez pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informuję, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające przedmiotowe zdarzenie. Z uwagi na konieczność zapobieżenia w przyszłości incydentom mającym tożsamy charakter powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbowa.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

 

Zastępca Inspektor Ochrony Danych:  Marcin Michnicki

adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom

adres poczty elektronicznej:

marcin.michnicki@ra.policja.gov.pl, iod.kmpradom@ra.policja.gov.pl

numer telefonu: 47 701 35 73

 

Komendant Miejski Policji w Radomiu

insp. Konrad Krakowiak

 

Powrót na górę strony