Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

Data publikacji 03.12.2018

 

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej projekt

„Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku”


 


Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, jako koordynator merytoryczny projektu pn. Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku, zorganizował w dniu 22 listopada 2018 roku konferencję podsumowującą efekty działań edukacyjnych realizowanych w przedmiotowym projekcie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, placówek oświatowo-wychowawczych biorących udział w projekcie, a także funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Konferencję otworzył zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz Szymański, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę m.in. na fakt, jak cenne i efektywne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności są działania edukacyjne bezpośrednio oddziałujące na jej członków.

O zabranie głosu została poproszona Pani Ewa Waszkiewicz, Dyrektor Oddziału Okręgowego w Warszawie NBP, która przede wszystkim wyraziła ogromny szacunek dla Autorów prac plastycznych powstałych w ramach konkursu realizowanego w szkołach średnich, doceniając nie tylko czasochłonność wykonania komiksów, lecz również ich ogromne walory merytoryczne. Pani Dyrektor podkreśliła też kompleksowość działań objętych projektem, które pozwoliły dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, począwszy od Policji, przez dyrekcję i kadrę pedagogiczną szkół, a skończywszy na najmłodszych uczestnikach rynku, czyli uczniach, a także ich rodzicach.

 

 

Konferencja podsumowująca projekt,
Komenda Miejska Policji w Radomiu, 22 listopada 2018 roku.

 

Dalszą część konferencji poprowadziła asp. szt. Kamila Adamska, która z ramienia Wydziału Prewencji KMP w Radomiu była głównym organizatorem działań edukacyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach projektu. Funkcjonariuszka zaprezentowała główne cele projektu oraz osiągnięte efekty, w tym wskaźniki mówiące o skali realizowanych szkoleń dla poszczególnych grup odbiorców.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z relacją z wyjazdu uczniów Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Wyjazd, w którym wzięło udział ponad 40 uczniów i opiekunów, był nagrodą za największe zaangażowanie tej placówki spośród wszystkich, które brały udział w konkursie edukacyjnym „e-zakupy”.

Bez wątpienia najbardziej emocjonującą część uroczystości stanowił finał konkursu edukacyjnego „e-zakupy” oraz wręczenie nagród i wyróżnień Autorom zwycięskich komiksów.

 

Konferencja podsumowująca projekt,
Komenda Miejska Policji w Radomiu, 22 listopada 2018 roku.

 

 

 

I nagrodę w konkursie – rower – zdobył Robert Ślusarczyk, uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, za pracę pn. „Oszustwa w Internecie”. II nagroda, czyli smartfon, przypadła Darii Drabik ze Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach za pracę pt. „Bezpieczne zakupy w Internecie”. III nagrodę – słuchawki bezprzewodowe bluetooth - odebrała Laura Mierzejewska, reprezentująca Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu, za pracę pt. „Nauczka – zagrożenia związane z e-zakupami i płatnościami”. Organizatorzy wręczyli również dyplomy i upominki dziesięciu Autorom wyróżnionych prac.

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie oraz wszyscy nauczyciele pełniący rolę opiekunów uczniów w konkursie „e-zakupy” zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniami za wkład i zaangażowanie włożone w realizację projektu.

Ponadto każdy uczestnik konferencji otrzymał komplet materiałów z opublikowanymi nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie pracami: kalendarz ścienny na 2019 rok oraz folder edukacyjny.

 

 

Publikacje upowszechniające prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione
w konkursie edukacyjnym „e-zakupy”: kalendarz ścienny na 2019 rok oraz folderW trakcie konferencji udostępniono ekspozycję prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie edukacyjnym dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta „e-zakupy”.


 

 

 

Powrót na górę strony