Aktualności

Zostań jednym z nas !!!

Data publikacji 29.11.2022

Wśród nas są tacy, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego lub dopiero startują w życie zawodowe. Dla nich mamy naszą ofertę służby w Policji. To praca dla osób, które chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi, realizować się w formacji umundurowanej i posiadać stabilne zatrudnienie. W tym roku pozostał jeszcze jeden termin przyjęć do służby 29 grudnia 2022r, więc nie ma na co czekać !!!

 
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda służba w mundurze, skontaktuj się z nami a my odpowiemy na twoje pytania. Przybliżymy jak wygląda służba policjantów prewencji, drogówki i kryminalnych. Postaramy się rozwiać twoje wątpliwości i wzbudzić zainteresowanie. Wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pod nr 47 701 21 15 lub 47 701 31 16.
 
Służba w Policji jest dla ludzi, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi i realizować się w formacji umundurowanej. Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego, a także awansowania w stopniu i na stanowisku. Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dofinansowanie do urlopu, zwrot kosztów dojazdu czy ekwiwalent za umundurowanie. To także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach
Pozostał tylko jeden termin w 2022 roku!
• 29 grudnia
 
Służbę w Policji może pełnić:
 
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 
• korzystający z pełni praw publicznych;
 
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 
• podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 
W 2023 roku czekają kolejne terminy przyjęć do służby! 
 
 
Policja Radom
Powrót na górę strony