Aktualności

Kampania Białej Wstążki - "Nie bij Kochaj spokojnie"

Data publikacji 25.11.2022

Kampania Białej Wstążki (White Ribbon Campaign) to największa na świecie międzynarodowa kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja zorganizowana przez mężczyzn walczących z przemocą wobec kobiet jest prowadzona w ponad 60 krajach. Jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców, którzy przypinają białą wstążkę do ubrania. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Powyższa akcja rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu, kiedy 25-letni Marc Lepine zastrzelił 14 studentek w budynku montrealskiej politechniki, jako protest by kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowała grupa mężczyzn, która zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Co roku w rocznicę tych wydarzeń uczestnicy Kampanii Białej Wstążki przypominają o wciąż zdarzających się przypadkach przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na przemoc w otoczeniu. Statystyki pokazują, że problem ten istnieje i cały czas jest aktualny. Na 100 % założonych spraw w ramach Procedury Niebieskie Karty 90% dotyczy przemocy skierowanej wobec kobiet. Dlatego ważne by o niej mówić, zatrzymywać ją i jej zapobiegać.

Ogólne założenia kampanii międzynarodowej to zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej, zachęcenie do mówienia i kształtowanie postaw krytycznych wobec zjawiska, edukacja młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn na temat konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów, kształtowanie nowego pokolenia, które żyje bez przemocy, z szacunkiem i w zgodzie z innymi.

Mężczyźni mówią „nie” przemocy wobec kobiet

Uznając, że:

• mężczyźni mają ważną rolę do odegrania w dążeniu do wyeliminowania przemocy wobec kobiet, w szczególności przez upowszechnianie pozytywnych wzorców męskości opartych na poszanowaniu niezależności kobiet i ich pełnej równości w relacjach z mężczyznami;

• przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zakorzeniona i podtrzymywana w kulturze i tradycji zdominowanej przez patriarchalne wartości;

• przemoc wobec kobiet i dziewczynek narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia, zdrowia, nietykalności, równości i godności osobistej;

• neutralizowanie zjawiska przemocy w rodzinie zaciera odpowiedzialność za przemoc, jakiej kobiety i dzieci doznają ze strony bliskich im mężczyzn;

• przemoc wobec kobiet jest szeroko rozpowszechniona i ma negatywny wpływ na jakość życia i szczęście milionów kobiet;

• przemoc wobec kobiet generuje wielkie koszty społeczne i negatywnie wpływa na gospodarkę kraju, a tym samym na poziom życia każdego z nas;

• nie osiągniemy prawdziwego równouprawnienia kobiet i mężczyzn dopóki będziemy usprawiedliwiać i tolerować przemoc wobec kobiet i dziewczynek;

• skuteczne zwalczanie przemocy wobec kobiet wymaga udziału nie tylko przeciwdziałających jej instytucji i organizacji, ale także zaangażowania każdego z nas.

Zobowiązuję się do:

• traktowania z szacunkiem kobiet, z którymi mam kontakt – do poszanowania ich godności i prawa do równego traktowania;

• uważnego słuchania głosu kobiet i uwzględniania ich punktu widzenia jako równorzędnego z głosem mężczyzn;

• przeciwstawiania się seksistowskim pseudowartościom, poglądom i stereotypom, które leżą u podstaw przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;

• niestosowania, potępiania i reagowania na każdy przejaw przemocy wobec kobiet zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej;

• uczenia się, stosowania w praktyce i promowania metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy;

• aktywnego działania na rzecz wprowadzenia zmian w obyczajowości i kulturze, która dopuszcza i toleruje przemoc i dyskryminację kobiet;

• wspierania działań na rzecz wzmocnienia roli i przywództwa kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego i gospodarczego;

• promowania partnerskich relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w rodzinie i w bliskich związkach.

W ramach Kampanii Białej Wstążki „Nie bij, kochaj spokojnie” organizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia w dniach 25.11 – 10.12.2022:

• mężczyźni będą przypinać białą wstążkę jako znak protestu przeciw przemocy wobec kobiet;

• w audycji radiowej na antenie Radio Radom wypowiadać się będą przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet – V-ce Prezydent Miasta Jerzy Zawodnik, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i jednocześnie Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia – Włodzimierz Wolski, dyrektor MOPS Radom – Marcin Gierczak, Komendant Miejski Policji – Konrad Krakowiak i Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Radom – Paweł Lenarcik, kierownicy Zespołów Kuratorskich Sądu Rejonowego w Radomiu. W akcję włączą się również radomscy sportowcy;

• w 3 placówkach Zespół Przeciwdziałania Przemocy MOPS Radom, ul. Grabowa 17, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 20 b, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Kościelna 14 b oraz w Zespołach Dzielnicowych KMP Radom, ul. Reja 5, Zielińskiego 13, Sycyńska 6 będzie można uzyskać informacje na temat pomocy świadczonej rodzinom doznającym przemocy;

• 7.12.2022 odbędzie się przy udziale radomskich mediów konferencja „Białej Wstążki” podsumowująca przebieg kampanii.

Patronat medialny objęło Radio Radom 87,7 fm, a Ambasadorem akcji jest perkusista zespołu IRA – Wojciech Owczarek.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.86 MB)

Powrót na górę strony