Aktualności

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze

Data publikacji 15.03.2019

Już od 2008 roku trwa Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Kampanii patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ideę akcji licznie popierają urzędy miast i gmin w całej Polsce. W latach 2008-2018, do bazy systemu trafiło 1.316.645 sztuk dokumentów tożsamości, które zostały zagubione lub skradzione. Obecnie zastrzeganych jest około 12.500 szt. dokumentów miesięcznie – to tak, jakby jedna czwarta mieszkańców naszego powiatu nagle zgubiła swoje dokumenty. Zatem jeszcze raz przypominamy:

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Zastrzec w banku – najłatwiej w swoim – osobiście, a w niektórych także telefonicznie pod numerem 828 828 828. Kto nie ma rachunku, może iść do banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl). Można także skorzystać z www.bik.pl (jeżeli ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
 2. Zgłosić się do najbliższej jednostki Policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
 3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Jak to działa?

Wystarczy zgłosić dokumenty w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.

Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.

Kiedy należy zastrzec?

Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny, powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.

Jakie dokumenty?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport oraz prawo jazdy.

Dlaczego należy zastrzec?

Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, np.:

 • wyłudzenia kredytów i pożyczek,
 • unikanie opłat, kradzieże wyposażenia (wynajem mieszkań i pokoi hotelowych),
 • kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy,
 • zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa kredytowe i podatkowe).

Kampania Systemu DZ w liczbach

W latach 2008-2018:

 • do bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 1.316.645 szt. dokumentów
 • rekordowy pod tym względem był III kwartał 2018 r. gdy zastrzeżono 43.276 szt. dokumentów
 • próbowano wyłudzić 79.942 kredyty na łączną kwotę 4 miliardów i 429 mln zł
 • rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł
 • aż 583 próby dotyczyły kwot równych lub większych niż 1 mln zł
 • 14.152 próby dotyczyły kwoty 1 tyś. zł lub niższej*

*Źródło: Raport o dokumentach infoDOK IV kw. 2018 r.

Powrót na górę strony