Aktualności

Konkurs dla pasjonatów niebieskiego munduru na stulecie Policji

Data publikacji 15.03.2019

Pasjonuje Cię historia Policji? Jesteś uczniem szkoły lub klasy mundurowej, policjantem lub pracownikiem Policji? A może rodziną funkcjonariusza czy pracownika naszej formacji? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zachęcamy Cię do wzięcia udziału w konkursie!

Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji.

Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie (sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna). W każdej z nich wytypujemy zwycięzcę, który weźmie udział w finale ogólnopolskim.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kół zainteresowań związanych z Policją.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu organizuje eliminacje wojewódzkie Konkursu. Prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu na adres - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu Wydział Komunikacji Społecznej, ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom z dopiskiem Konkurs „100 lat Policji”, do 25 marca 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika/członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii scenicznej oraz wręczenie nagród laureatom pozostałych kategorii odbędzie się podczas finału wojewódzkiego, który będzie miał miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 16 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicznego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego zawarte są w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie ww.mazowiecka.policja.gov.pl.

Pliki do pobrania

  • 249.72 KB
  • 364.02 KB
  • 196.55 KB
  • 416.49 KB
Powrót na górę strony