Aktualności

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa

Data publikacji 01.03.2019

„Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa” - pod takim hasłem zostanie zorganizowany cykl spotkań zarządców dróg na terenie Mazowsza z Komendą Wojewódzką Policji. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Radomiu w siedzibie Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem spotkań jest przede wszystkim ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na mazowieckich drogach, w tym bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz wdrożenie niskonakładowych rozwiązań dróg w cel

Z danych statystycznych wynika, że liczba wypadków na przestrzeni lat spada. Wzrasta jednak liczba ofiar śmiertelnych, co jest największym wyzwaniem zarówno dla policji jak i zarządców dróg. Dziś do najważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego należy prędkość i brawura kierowców. Z obserwacji wynika, że realizacja programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach Gambit 2000 zaowocowała spadkiem zdarzeń drogowych.

Aby zminimalizować liczbę wypadków w dalszym ciągu będą prowadzone wspólne działania policji i zarządców dróg poprzez m.in. wspólne przeglądy dróg oraz wdrażanie niskonakładowych zadań z zakresu przebudowy. Z informacji policji wynika że wpływ na bezpieczeństwo ma: budowa wysp centralnych w osi jezdni (spadek wypadków o 50%, budowa wysp centralnych przy dojazdach do skrzyżowań ( spadek o 70%), budowa wyniesionych przejść dla pieszych (spadek o 49%), poprawa szorstkości nawierzchni na skrzyżowaniach (spadek o 57%), fotograficzne rejestratory przekroczeń prędkości- radary (spadek o 50%), uspokojenie ruchu, fizyczne wymuszenie odgięcia toru jazdy (spadek o 46%), uspokojenie ruchu, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania (spadek o 65%), wyznaczenie przejść dla pieszych z oznakowaniem typu zebra (wzrost o 28%).

Kolejne spotkania odbędą się również w siedzibach Rejonów Drogowych MZDW w Warszawie: w Gostyninie, Ciechanowie, Czerwinie i Węgrowie Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące: zasad i poglądów dotyczących BRD (lustracji wiosennej, lustracji miejsc wypadków ze skutkiem śmiertelnym, wypadków z udziałem pieszych zaistniałych na przejściach dla pieszych, wypadków z udziałem rowerzystów oraz w szczególnych przypadkach zdarzeń drogowych dot. przyczyn nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu), bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi i rowerzyści), niskobudżetowych rozwiązań inżynieryjnych mających na celu poprawę BRD, opiniowania projektów organizacji ruchu (e-projekty).

Autor: podinsp. Stanisław Popiel/WRD

Powrót na górę strony