Aktualności

Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018” rozstrzygnięty

Data publikacji 22.02.2019

Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018”, jest oceną służby dzielnicowego, która jest prowadzona przez mieszkańców Mazowsza w formie ankiety. Służy poszerzeniu wiedzy mieszkańców o roli policjantów pierwszego kontaktu jakimi są dzielnicowi. Realizacja konkursu jest istotnym elementem pełnego wdrożenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Koncepcji pracy dzielnicowego na terenie garnizonu mazowieckiego”.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, jedynym i najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego była opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety, skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. Właściwi terytorialnie Komendanci podjęli współpracę z miejscowymi mediami i opublikowane zostały informacje o konkursie wraz z ankietą. Wystąpiono również do organów samorządowych o wyrażenie zgody na udostępnienie ankiety w budynkach użyteczności publicznej wraz ze skrzynkami, w których mieszkańcy mogli oddać swój głos.

Na podstawie największej liczby oddanych głosów na dzielnicowych w garnizonie mazowieckim pierwsze trzy miejsca zajęli:

1. sierż. szt. Marcin Tański z KPP w Przasnyszu

2. st. asp. Jarosław Lewandowski z KPP w Żyrardowie

3. st. asp. Przemysław Deluga z KPP w Wyszkowie

Podsumowując przebieg i wyniki X edycji konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2018” w garnizonie mazowieckim należy podkreślić, że wszyscy laureaci KMP/KPP zasługują na pozytywną ocenę pełnionej służby, czego potwierdzeniem są oddane głosy.

Kilka uzasadnień wyboru dzielnicowych w złożonych ankietach:

 • st. asp. Hubert Banachowicz, KPP Białobrzegi – „Oddałam swój głos na tego dzielnicowego, gdyż jest to osoba pomocna, miła, wzbudzająca sympatię
  i zaufanie ludzi, umie nawiązać kontakt zarówno z osobami starszymi
  jak i młodszymi, życzliwy, sumiennie pełni swoją służbę”,

 • asp. szt. Michał Herner, KPP Ciechanów – „Zaradny, pracowity, odpowiedzialny, swoją postawą daje przykład mieszkańcom, miły, rozmowny człowiek, który chętnie służy radą i pomocą”,

 • sierż. szt. Bartłomiej Osiak, KPP Gostynin – „Dzielnicowy bardzo zaangażowany w swoją pracę i pomoc mieszkańcom. Jest pomocny w każdej sprawie i otwarty na problemy mieszkańców”,

 • sierż. szt. Grzegorz Bartosiewicz, KPP Kozienice – „Ludzie wyrażają się o nim ciepło, bardzo dobrze, ponieważ jest człowiekiem spokojnym, z szacunkiem odnosi się do wszystkich, nie podejmuje pochopnych decyzji aby ukarać kogoś, jest policjantem lubianym”,

 • mł. asp. Tomasz Strzałkowski, KPP Maków Maz. – „Tomasz Strzałkowski jest wspaniałym policjantem i dzielnicowym, wykazuje zaangażowanie i poważnie traktuje swoje obowiązki, co najważniejsze budzi zaufanie. W swojej karierze dowiódł już nie raz, że potrafi z poświęceniem i mimo narażenia życia nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Różan, z empatią i rzetelnością odnosi się do zgłaszanych problemów”,

 • st. sierż. Artur Bobrowski, KPP Ostrów Maz. – „Jest to człowiek, który zawsze znajduje czas dla innych ludzi i potrafi pomóc w każdej sytuacji. Nawet będąc po służbie potrafił mi pomóc”,

 • mł. asp. Marcin Korytkowski, KMP Płock – „Informuje o zagrożeniach, reaguje w sytuacjach niebezpiecznych, prowadzi pogadanki na temat różnych niebezpiecznych sytuacji. W różnych sytuacjach kryzysowych możemy prosić go o pomoc”,

 • mł. szt. Sylwester Malmon, KMP Radom – „Dzielnicowy charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem i umiejętnościami, jest super policjantem, jego pojawienie się w naszej gminie zmieniło moje życie, gdyby nie on, może już nie byłoby mnie na tym świecie, mogę śmiało napisać, że uratował mi życie, jest wspaniałym człowiekiem. Przede wszystkim ma duże doświadczenie w tym co robi. Jest niezastąpiony! Współpraca z nim jest owocna i przynosi duże rezultaty. Moja rodzina zawdzięcza mu spokojne życie. Z bardzo wysokim zaangażowaniem pomógł nam w rozwiązaniu naszego problemu. Dzielnicowy angażuje się w poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie. Wiem, że ma wiedzę i doświadczenie, pomógł sąsiadom rozwiązując ich problem alkoholowy i zakończył przemoc domową jaka tam była. Dzielnicowy pomógł nam w sprawie która nie dotyczyła Policji (…). Bardzo często dzwonię do dzielnicowego prosząc go o pomoc, nigdy mi nie odmówił".

Ocena pełnionej służby prowadzona wspólnie z mieszkańcami jest jednym z elementów wpływających na stały wzrost jakościowy wykonywanych zadań przez Policję. W związku z czym w 2019 roku jest planowane przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu w garnizonie mazowieckim.

 

WP KWP zs. w Radomiu/WM

Powrót na górę strony