Komenda Powiatowa Policji w Przysusze

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze

Data publikacji 05.09.2023

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZYSUSZE

26-400 PRZYSUCHA

PL. 3-GO MAJA 8

tel. 47 702 52 00

 fax. 47 702 52 45 lub 69

e- mail: kppprzysucha@ra.policja.gov.pl

 

DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZYSUSZE

 tel. 47 702 52 00

  fax. 47 702 52 45 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRZYSUSZE

 insp. Adam Czyżewski

tel. 47 702 52 13

adam.czyzewski@ra.policja.gov.pl

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W PRZYSUSZE

mł. insp. Mariusz Gibała

tel. 47 702 52 13

 

 

 SEKRETARIAT KOMENDANTA

Agnieszka Zakrzyńska

tel. 47 702 52 13
fax. 47 702 52 69

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

 kom. Jarosław Gapys

tel. 47 702 52 46

jaroslaw.gapys@ra.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

kom. Jacek Potocki

tel. 47 702 52 17

jacek.potocki@ra.policja.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

asp. Mariusz Dyl

tel. 47 702 52 38

 

 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREWENCJI

Ewa Czubak

  tel. 47 702 52 48

ewa.czubak@ra.policja.gov.pl

 

 NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

nadkom. Milena Makowiecka

tel. 47 702 52 42

milena.makowiecka@ra.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

podkom. Filip Dudek

tel. 47 702 52 42

filip.dudek@ra.policja.gov.pl

 

 SEKRETARIAT WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

Anita Barwicka

tel. 47 702 52 49

fax. 47 702 52 76

anita.barwicka@ra.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY /GMT/

Monika Zabroń

 tel. 47 702 52 10

monika.zabron@ra.policja.gov.pl

 

  ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY /DS. KADR I SZKOLENIA/

Emilia Wężykowska-Frasuńska

tel. 47 702 52 40

emilia.wezykowska-frasunska@ra.policja.gov.pl

 

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W ODRZYWOLE

asp. Marek Adrian

tel. 47 702 52 80

marek.adrian@ra.policja.gov.pl

 

RZECZNIK PRASOWY

 asp. szt. Aneta Wilk

tel. 47 702 52 72

aneta.wilk@ra.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Przysusze przyjmuje interesantów

we wtorki od godz. 15:30 - 17:30

 

TELEFON ALARMOWY

 112Kontakt dla osób słabosłyszących i głuchoniemych
TELEFON ALARMOWY


Numer telefonu (wiadomości SMS): 797 017 463 (całodobowo)
Numer Fax 47 702 52 45 (całodobowo)

Powrót na górę strony