Kierownictwo

Data publikacji 30.11.2016

 Komendant Powiatowy Policji w Przysusze

 

 insp. Adam Czyżewski 


 p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze

 

mł. insp. Mariusz Gibała


Naczelnik Wydziału Prewencji

 kom. Jarosław Gapys


Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

 podkom. Jarosław Baran


Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Milena Makowiecka


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp. szt. Filip Dudek

 


Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

nadkom. Rafał Kamiński


Kierownik Posterunku Policji w Odrzywole

st. asp. Robert Kempa

Powrót na górę strony