Kierownictwo

KIEROWNICTWO KPP PRZYSUCHA

Data publikacji 03.02.2023

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZYSUSZE

mł. insp. Michał Pawliński 

Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2002 roku. W 2010 roku ukończył studia podyplmowe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym: zarządzania zasobami ludzkimi, dowódców operacji policyjnych i kierujących działaniami antytrrorystycznymi.

Przebieg słuzby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu I Sekcji Patrolowo - Interwencyjnej KMP w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu
 • Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu
 • p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze

Otrzymane odzanczenia państwowe i resortowe:

 • Srebny medal za długoletnią służbę
 • Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant"
 • Srebrna odznaka „Zasłużony Policjant"
 • Złota odznaka „Zasłużony Policjant"

 

Zastępca KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZYSUSZE

MŁ. INSP. MARIUSZ GIBAŁA

Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym
i prewencyjnym. Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

Przebieg słuzby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Radomiu
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Radomiu
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Radomiu
 • Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku
 • Komendant Komisariatu Policji I w Radomiu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie
 • Od 03.10.2022 p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego w Przysusze
 • Od 28.02.2024 r. p.o. Komendanta Powiatowego w Przysusze

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

Powrót na górę strony