Aktualności

Działania „Prędkość” – podsumowanie

Data publikacji 01.08.2017

W miniony weekend policjanci ruchu drogowego prowadzili działania prewencyjno - kontrolne pn. „Prędkość". Działania te realizowane są również w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017". Celem działań jest przede wszystkim ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Podczas weekendowych działań, policjanci przeprowadzili 44 kontrole pojazdów, 37 kierowców otrzymało mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości. Prawo jazdy straciło 2 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci byli szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze „grzechy” kierowców. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystali sprzęt pomiarowy m.in. wideorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Przypominamy, że od  1 czerwca  obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy nie zatrzymają się do kontroli drogowej oraz wobec tych, którzy utracili uprawnienia do kierowania a minio to wsiedli za kierownicę.

Nowe przepisy

·         Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona.

·         Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie jego przedawnienie nastąpi po 3 latach od daty popełnienia czynu.

·         Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego  zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

·         Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

·         Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.

·         Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców.

·         W Prawie o ruchu drogowym znalazła się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

 

st. sierż. Izabela Górazdowska

Powrót na górę strony