Aktualności

„Przemoc w rodzinie” – szkolenie dla dzielnicowych

Data publikacji 18.10.2018

Przysuscy policjanci realizując obowiązki mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi wymienione dobra, często wzywani są do „interwencji domowych". Na miejscu spotykają się z różnymi sytuacjami, czasami z konfliktem wśród wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, a niejednokrotnie z przemocą, także wobec dzieci!

Mając na uwadze właściwe realizowanie zadań w zakresie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieska Karta" na terenie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla policjantów zaangażowanych bezpośrednio w realizację przedmiotowych zadań. Tematem wiodącym były zagadnienia ujęte w programie, mającym na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu omówili również zasady funkcjonowania numeru 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.  Dzielnicowym przekazano maskotki – „misie”, które na koszulkach mają nadrukowany numer telefonu 116 111, aby podczas wizyt sprawdzających, w ramach procedury „NK”, przekazywali je najmłodszym, w rodzinach dotkniętych przemocą.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony