Aktualności

„Bezpieczne Przejście” – jutro działania oraz listopadowe podsumowanie

Data publikacji 11.12.2017

W listopadzie, policjanci przysuskiej drogówki prowadzili działania „Bezpieczne przejście”, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Mieszkańcy mogli spotkać mundurowych w rejonach oznakowanych przejść dla pieszych.

Ideą działań „Bezpieczne przejście” jest  wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, zwłaszcza na oznakowanych przejściach, ale również miejsca, gdzie odnotowano wypadki drogowe z udziałem pieszych. Do najczęstszych wykroczeń godzących w bezpieczeństwo pieszych, należą w  dalszym ciągu parkowanie pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych. Zaparkowane w ten sposób pojazdy ograniczają widoczność pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych, ale również opóźniają reakcje samych kierowców, którzy dojeżdżają do przejścia na które wchodzi pieszy. Podczas działań policjanci ujawnili 18 wykroczeń popełnionych przez kierujących, w tym 11 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość w rejonie zabudowanym.

Piesi również popełniają wykroczenia i do podstawowych błędów, jakie obserwują policjanci należy przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych oraz w miejscach niedozwolonych. Łącznie w działaniach 14 pieszych popełniło wykroczenia, za które 8 zostało pouczonych, natomiast 6 ukaranych mandatami karnymi.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony