Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 31.08.2017

Od kilku tygodni policjanci prowadzili lustrację dróg i sprawdzali oznakowanie w rejonie szkół, a wraz z początkiem września - w dniach od 04 do 08, patrole Policji będą towarzyszyć najmłodszym, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny.

Z policyjnych statystyk wynika, że w tym czasie odnotowuje się wzrost zagrożenia wypadkami i kolizjami z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie w okolicach szkół. Dlatego wzmożone działania Policji w okresie pierwszych dni nowego roku szkolnego są jednym z ważniejszych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

 W trakcie prowadzonych działań policjanci ruchu drogowego będą kontrolować tzw. gimbusy,  a więc autobusy dowożące dzieci do szkoły. Sprawdzany będzie stan techniczny tych pojazdów, wyposażenie oraz uprawnienia kierujących tymi pojazdami. Drogówka skontroluje też, w jaki sposób rodzice dowożą dzieciaki do szkół, czy stosowane są foteliki, podwyższenia oraz pasy bezpieczeństwa. 

Przez cały okres „bezpiecznej drogi do szkoły" większość policjantów będzie pełnić służbę przy szkołach, zwłaszcza tam gdzie występuje duże natężenie ruchu drogowego. Funkcjonariusze drogówki pomogą najmłodszym przejść przez jednię i pokażą jak najbezpieczniej to zrobić. Odwiedzą też szkoły, gdzie spotkają się z dziećmi, aby nauczyć je bezpiecznego poruszania się po drodze. Szczególną uwagę policjanci poświęcą tym dzieciakom, które po raz pierwszy rozpoczną naukę. 

Kierowcy, którzy będą popełniać w tym czasie wykroczenia nie będą mogli liczyć na pobłażliwość policjantów. Wobec osób, które będą wyprzedzać na przejściach dla pieszych,  omijać pojazdy które zatrzymają się przed tymi przejściami lub nie ustąpią pierwszeństwa pieszym funkcjonariusze będą wyciągać surowe konsekwencje.

Pamiętajmy, że prowadząc dziecko do szkoły uczymy je jednocześnie zachowania i poruszania się po drodze. Jeżeli rodzic lub opiekun przejdzie przez jezdnię w miejscu niedozwolony, dziecko będzie postępować tak samo. Jeżeli mama i tata przechodzą jezdnię na czerwonym świetle, dzieci powtórzą ten błąd. Jeżeli dorośli bagatelizują zapinanie pasów bezpieczeństwa, tym bardziej zrobią to dzieci. To my dorośli jesteśmy przykładem dla najmłodszych i poprzez nasze zachowanie i postępowanie przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, bądź też stwarzamy kolejne zagrożenia. 

Warto też przy okazji przypomnieć, że dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia, po drodze publicznej mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.  Rowerem, można jechać dopiero, gdy zdobędzie się kartę rowerową, a to jest możliwe po ukończeniu 10 roku życia.

Niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym nie są oczywiście jedynymi, na jakie narażone są dzieci w drodze do szkoły. Już od pierwszych zajęć w szkole musimy wykształcić u dzieci nawyki, które spowodują, że ich droga do szkoły będzie bezpieczna.

 

P A M I Ę T A J !

  • Nie każda droga do szkoły jest bezpieczna. Należy wybrać miejsca uczęszczane, a nie ustronne, tak aby w razie potrzeby nasze dziecko mogło zwrócić się o pomoc.
  • Unikać należy pokazywania dziecku tzw. "skrótów", które z reguły wiodą przez miejsca odludne, ustronne, niejednokrotnie bywa, że niebezpieczne, np. tory kolejowe, lasy, itp.
  • Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od obcych osób jakichkolwiek rzeczy, prezentów, słodyczy, napojów.
  • Zakaż im wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych i oddalania się z nieznajomymi. Musisz zrobić wszystko, aby Twoje dziecko było nieufne wobec innych, nieznanych mu osób.
  • Dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi.
  • Chcąc uchronić dziecko przed utratą lub pomyłkową zamianą przyborów szkolnych radzimy podpisać: tornister książki, zeszyty, piórnik, niektóre części garderoby np.: kurtki, czapki.
  • Dzieci nie powinny przynosić do szkoły cennych rzeczy.
  • Jeśli dziecko w szkole spotka jakaś przykrość powinno wiedzieć, że pomocy może szukać u wychowawcy lub szkolnego pedagoga.
  • Ucz dzieci rozwagi i sam bądź przewidujący.
  • Traktuj swoje dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów. Codziennie znajdź czas na rozmowę z własnym dzieckiem. 

 

Powrót na górę strony