Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 04.01.2017

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skarga powinna zawierać:

imię i nazwisko skarżącego,

dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),

dokładny opis zdarzenia,

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

2. Policjantów / pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby / pracy w godz. od 8.00 do 15.30

3. Komendanta Powiatoiwego Policji w Pułtusku w każdą środę w godz. 15:30-17:30.

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel.  47 701 22 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200)

 

W Komendzie Głównej Policji ( Warszawa, ul. Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. 9.00 do 15.00

( w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu   

   Wydział Kontroli   

ul.11-go Listopada 37/59        

26-600 Radom   

  telefaksem przesyłać na numer:      

      47 701 35 56

pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

06-100 Pułtusk

telefaksem przesyłać na numer:

   47 70 34 248

pocztą elektroniczną na adres:

bip.kpppultusk@ra.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony