Aktualności

Dzielnicowi spotkali się z uczniami, aby porozmawiać o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przybliżyć temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci

Data publikacji 27.09.2022

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku odwiedzili młodzież Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego i przeprowadzili z uczniami pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich. Omówili m.in. zagadnienia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny.

Mundurowi podali przykłady przejawów demoralizacji takich jak wagary, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Zwrócili również uwagę na środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych.

Spotkanie poświęcone było również tematyce bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Dzielnicowi wyjaśnili uczestnikom prelekcji zasady obowiązujące w sieci zwracając uwagę, że w wirtualnej przestrzeni tylko pozornie jest się anonimowym, a internet jest jednym z miejsc, gdzie również może dochodzić do przemocy i przestępstwa.

Funkcjonariusze przypomnieli między innymi aby dbać o kulturę osobistą i chronić swój wizerunek a co za tym idzie, dobrze przemyśleć zamieszczane treści, ponieważ w sieci nic nie ginie i co raz zostało w niej umieszczane na zawsze tam pozostanie. Objaśnili czym jest cyberprzemoc i jak chronić się by nie paść jej ofiarą oraz, jak łatwo można samemu zostać sprawcą cyberprzemocy.

Przy tej okazji funkcjonariusze wyjaśnili czego w cyberświecie robić nie można. Na zakazanej liście znalazło się między innymi: publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów czy używanie wulgarnego języka, złośliwe komentowanie wpisów i zdjęć innych osób, zastraszanie, nękanie, ośmieszanie, a także podszywanie się pod inne osoby.

Mundurowi przestrzegali, przed nawiązywaniem nowych kontaktów poprzez sieć internetową i zasadzie ograniczonego zaufania wobec każdej poznanej w ten sposób osoby, która nie musi być tym za kogo się podaje. Policjanci zwracali też uwagę aby nie umawiać się z nowo poznanymi w sieci osobami na spotkanie w „realu” bez wiedzy i opieki rodzica, a w razie poczucia zagrożenia poinformować o tym bezzwłocznie swoich opiekunów.

 

Autor: kom. Milena Kopczyńska

Powrót na górę strony