Aktualności

Debata gminna z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli Policji i mieszkańców

Data publikacji 25.09.2019

Spotkanie odbyło się 24 września w Sali Obrad Urzędu Gminy w Obrytem. Tematem były przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania dzielnicowego, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia, aplikacja „Moja Komenda” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób.

Komendę Powiatową Policji w Pułtusku reprezentowali: Komendant mł. insp. Jarosław Olszewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Wiesław Rupiński, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Marcin Czyżewski wraz z Zastępcą asp. sztab. Rafałem Kwiatkowskim, Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego st. asp. Arkadiusz Popiołek, Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego kom. Arkadiusz Kosiński, Oficer Prasowy Komendanta podkom. Milena Kopczyńska oraz dzielnicowy gminy Obryte sierż. sztab. Przemysław Jakubiak.
W  debacie udział wzięli również: Wójt Gminy Obryte Pan Sebastian Mroczkowski, Sekretarz Gminy Pan Mirosław Barszcz, grono pedagogiczne szkół z terenu gminy, radni, sołtysi oraz lokalna społeczność.
Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez Pana Wójta, głos zabrał Szef pułtuskich policjantów.  Komendant powitał gości, przedstawił kadrę kierowniczą pułtuskiej jednostki a następnie zaprezentował dane statystyczne dotyczące przestępstw kryminalnych i przemocy w rodzinie. Przedstawił również informację o zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy Obryte oraz omówił funkcjonowanie ważnych dla budowania bezpieczeństwa lokalnego narzędzi, jakimi są: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i darmowa aplikacja Moja Komenda. W tym miejscu przedstawił dzielnicowego, który kilka dni wcześniej objął na tym stanowisku obowiązki, zapoznał z planami priorytetowymi jakie będą podejmowane na terenie jego działań. Spotkanie posłużyło również na podsumowanie szeregu działań profilaktycznych, które dzięki współpracy z Panem Wójtem, Proboszczem Parafii w Zambskach Kościelnych, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownikami WOPR i dyrektorami szkół realizowane były przez policjantów na podległym terenie. Podczas spotkania i indywidualnych rozmów przypomniano zagrożenia oszustwami na tzw. wnuczka, policjanta, itp., którymi najczęściej padają osoby starsze.

Na ręce Pana Komendanta podziękowanie za zaangażowanie w działania profilaktyczne złożył Sekretarz Gminy Pan Mirosław Barszcz. Skierował słowa uznania za profesjonalizm podejmowanych interwencji i bardzo dobrą współpracę z Policją.
Obecni na spotkaniu zwrócili się z prośbą o objęcie większym nadzorem i dokonywanie pomiarów prędkości kierujących, poruszających się na drogach gminnych głównie w miejscowości Gródek Nowy oraz zwrócenie uwagi na ruch motocyklistów jaki odbywa się na trasie Obryte - Bartodzieje.

Komendant podkreślił, że debata dała możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Obryte, z punktu widzenia społeczności lokalnej. Uczestnicy miedzy innymi podkreślili zasadność organizowania takich spotkań. Wskazywali, że mogą na forum różnych środowisk wyrazić swoje opinie i poznać zdanie na określone tematy innych mieszkańców lub przedstawicieli instytucji oraz omówić zaistniałe problemy.
Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku podkreślili jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego i podziękował uczestnikom za liczny udział w spotkaniu.

Na zakończenie słuchacze wypełnili ankiety oceniające poziom poczucia bezpieczeństwa i pracy Policji.

podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku

Powrót na górę strony