Aktualności

,,Aktywny i świadomy senior w świecie finansów" - Podsumowanie projektu

Dużo uśmiechu, niespodzianek oraz wspaniała atmosfera. Tak można podsumować spotkanie seniorów z policjantami oraz przedstawicieli instytucji z powiatu pułtuskiego którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizację projektu.

W dniu 05.02.2019r. w Świetlicy Wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, gm. Świercze odbyło się szkolenie kaskadowe w ramach projektu „Aktywny  i świadomy senior w świecie finansów”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa osób starszych w obszarze finansowym.

Szkolenie rozpoczęli lokalni koordynatorzy projektu: Lider seniorów oraz st.post. Patrycja Gregajtys- policjant Zespołu ds. Wykroczeń KPP w Pułtusku, którzy przywitali przybyłych gości, a następnie przedstawili założenia projektu oraz harmonogram szkolenia.

W pierwszej części spotkania mundurowa omówiła  zagrożenia związane z udostępnianiem dowodu osobistego oraz kradzieżą informacji  z elektronicznych nośników  danych, takich jak : telefon, komputer.

Kolejne wystąpienie należało do dzielnicowego gm. Świercze, który przedstawił uczestnikom szkolenia najpopularniejsze metody oszustw i sposoby działania sprawców na szkodę osób starszych. Podczas wystąpienia zaprezentowano film nakręcony w ramach kampanii  „Aktywny i bezpieczny senior- wykręć numer”, prezentujący metodę działania oszustów „na perfumy”.

Kolejne wystąpienie należało do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku, który omówił zagrożenia wynikające z korzystania z nowoczesnych usług bankowych oraz na co, należy zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą przestępstwa.  Następnie dokonano analizy i omówiono podstawowe zasady rozpoznawania autentyczności banknotów.    

Kolejnym zaproszonym prelegentem był kpt. mgr inż. Konrad Chrzanowski z PSP w Pułtusku., który omówił zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Podkreślił, że bardzo istotną kwestią jest zamontowanie oraz właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz dokonywanie okresowego przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji  wentylacyjnej. Ponadto omówił główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla oraz zasady postępowania, aby uniknąć zaczadzenia. 

W kolejnej części spotkania wystąpił ratownik WOPR w Pułtusku, który przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Były to zajęcia praktyczne, podczas których każdy uczestnik mógł wziąć aktywny udział i przećwiczyć algorytm postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeni użyto fantom oraz urządzenie AED.

Ostatnią z zaproszonych osób, która uwieńczyła spotkanie była przedstawicielka Klubu Sportowego Semiramida w Pułtusku. Poprowadziła z seniorami zajęcia rekreacji ruchowej z elementami profilaktyki schorzeń kręgosłupa. Seniorzy bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach.

Na zakończenie szkolenia lokalni koordynatorzy rozdali uczestnikom ulotki i  broszury edukacyjne oraz podziękowali przybyłym gościom, jak również prelegentom za spotkanie.

Dziękujemy, za waszą obecność, pomoc i wsparcie.

Powrót na górę strony