Skargi i wnioski - KPP w Płońsku

Skargi i wnioski

Data publikacji 29.11.2016

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

 

 Interesantów w sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w  Płońsku przyjmuje:
-we wtorki w godz. 15.00- 17.00 i  w czwartki w godz. 15.00 – 16.00
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przy ul. 1-go Maja 3.  
Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę  tel.  47 70 335 11.
 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku    09-100 Płońsk, ul. 1 Maja 3

 

telefaksem przesyłać na numer: 47 70 335 38

 

 Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: 
kppplonsk@ra.policja.gov.pl lub jaroslaw.brzozowski@ra.policja.gov.pl
 
Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.
 
 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Płońsku jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu uprawnionymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, są Naczelnik Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu i jego Zastępca oraz funkcjonariusze/pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:
 
1. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,
 
2. Policjantów/pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel.  47 701 22 02
Linki do strony KWP zs. w Radomiu: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/
 
Powrót na górę strony