Dostępność KPP w Płońsku

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Data publikacji 14.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku można:

- wysłać na adres: Kinga Drężek-Zmysłowska, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk.

- złożyć osobiście w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,  ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kinga.drezek-zmyslowska@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

 

 

Powrót na górę strony