Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

insp. Jarosław Brzozowski

Inspektor Jarosław Brzozowski urodził się w 1974 roku w Ciechanowie. Ukończył Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił w 1994 roku. Od początku był związany z pionem prewencyjnym. Z dniem  8 stycznia 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu powołał go na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

Inspektor Jarosław Brzozowski służbę rozpoczynał jako policjant Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji w Komendzie Rejonowej Policji w Ciechanowie, a następnie w 1997 roku został dzielnicowym. Od 2000 roku pełnił obowiązki specjalisty do spraw nieletnich. Kolejny etap to służba od 2004 roku jako Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. W 2005 roku objął obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji, które pełnił do lutego 2012 roku. Po wygranym konkursie, z dniem 1 marca 2012 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, które pełnił do 7 stycznia 2016 roku. Podczas swojej drogi zawodowej odbył wiele szkoleń resortowych z zakresu m.in. przestępczości nieletnich, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz zarządzania w jednostkach organizacyjnych Policji. W Akademii Humanistycznej w Pułtusku ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W maju 2012 roku wytypowany został do udziału w wizycie polskich policjantów w Wielkiej Brytanii, gdzie przyglądał się m.in. rozwiązaniom tamtejszej Policji w zakresie pomocy osobom starszym. Od 8 stycznia 2016 roku jest Komendantem Powiatowym Policji w Płońsku.

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

mł. INSP. STANISŁAW DYBOWSKI

Młodszy inspektor Stanisław Dybowski urodził się w 1981 roku w Płońsku. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Od początku związany był z pionem kryminalnym płońskiej komendy. Z dniem 7 lutego 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

Młodszy inspektor Stanisław Dybowski służbę rozpoczynał jako policjant Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Następnie służbę pełnił na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Kryminalnych Posterunku Policji w Załuskach. Od listopada 2007 roku, przez kolejnych 14 lat pełnił obowiązki Naczelnika Sekcji, a następnie Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. W czasie wieloletniej służby odbył m. in. szkolenia z zakresu pracy operacyjno-dochodzeniowej, sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej oraz zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wyróżniony został brązową i srebrną odznaką „Zasłużony policjant”. Od 7 lutego 2022 roku pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

(czynny w godz. 8:00 - 16:00)
tel. 47 703 35 11
fax. 47 703 35 38

 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

przyjmuje Interesantów  w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 oraz czwartek w godz. 15.00 – 16.00
Powrót na górę strony