Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna-podsumowanie 2016 roku i towarzyszące jej uroczystości

Data publikacji 13.02.2017

W dniu 10.02.2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z/ s w Radomiu insp. Marka Świszcza, podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy z KPP w Płońsku w roku 2016. Temu spotkaniu towarzyszyła również uroczystość mianowania podinsp. Piotra Bartosiaka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku oraz odsłonięcie „Izby Pamięci poświęconej Policjantom II RP Powiatu Płońskiego”.

Przed rozpoczęciem odprawy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu wręczył podinsp. Piotrowi Bartosiakowi rozkaz o mianowaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku. Podinsp. Piotr Bartosiak pełnił obowiązki na tym stanowisku od września 2016 roku.


Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie „Izby Pamięci poświęconej Policjantom II RP Powiatu Płońskiego”, którzy zostali zamordowani na wschodzie. „Izba” utworzona została w świetlicy KPP w Płońsku. Uroczystego odsłonięcia dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Marek Świszcz w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Płońsku. W uroczystości brali także udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi  w Czerwińsku nad Wisłą. Kadeci z grupy rekonstrukcyjnej w mundurach historycznych i w obecnym umundurowaniu, uświetnili tą uroczystość. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu podkreślił, że jest to przedsięwzięcie bardzo ważne dla kultywowania tradycji i przybliżania młodym pokoleniom funkcjonariuszy Policji, historii naszej formacji.  Podziękował także kadetom z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, za udział w tej uroczystości podkreślając, że jest to godna naśladowania inicjatywa, która łączy  „współczesność z historią” naszej formacji.


    Komendant Powiatowy Policji w Płońsku mł. insp. Jarosław Brzozowski na ręce Pana Burmistrza Miasta Płońsk Andrzeja Pietrasika złożył podziękowanie pracownikom „Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska” z udostępnienie materiałów historycznych. Jak podkreślił Komendant Brzozowski, na bieżąco uzupełniany będzie materiał historyczny. Na zakończenie uczestnicy uroczystości dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.


    Kolejnym przyjemnym akcentem było wręczenie przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Marka Świszcza  wyróżnień w formie finansowej dla trzech dzielnicowych z Rewiru Dzielnicowych w Płońsku.   Asp. szt. Marcin Sztabnik został wyróżniony jako „ Najpopularniejszy dzielnicowy 2016roku” na terenie powiatu płońskiego.
Asp. Marek Cichowski i mł. asp. Daniel Zieliński nagrodzeni zostali za „niestandardowe działanie”. Policjanci w sposób bezinteresowny i nietypowy pomogli dwóm zziębniętym kobietom, tnąc im drzewo na opał i rozpalając w piecu, o czym było „głośno” na portalach społecznościowych.

podinsp. Grzegorz Osiński/K.D

Powrót na górę strony