Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Dostrzeż zagrożenie i reaguj" konferencja na temat bezpieczeństwa w szkołach

Data publikacji 29.03.2019

Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się konferencja pn„Dostrzeż zagrożenie i reaguj” skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów oraz wszystkich instytucji zajmujących się tematyką bezpieczeństwa młodzieży. Jej celem było uświadomienie zebranym jak powinni reagować, jakie mają prawa i obowiązki w związku z różnymi incydentami, do jakich może dochodzić w szkołach.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji pn” Dostrzeż zagrożenie i reaguj” było płońskie starostwo, które do współpracy przy tym projekcie zaprosiło Komendę Powiatową Policji w Płońsku. Udział w spotkaniu wzięli dyrektorzy oraz pedagodzy z wszystkich szkół z terenu powiatu płońskiego, kuratorzy sądowi, policjanci, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedstawiciele równych instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W czasie spotkania skupiono się na bezpieczeństwie w placówkach oświatowych i wypracowaniu skutecznych mechanizmów współpracy instytucji i osób odpowiedzialnych za zapewnienie jego zapewnienie. Zwrócono również uwagę na prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia na terenie szkoły m.in. incydentów z udziałem młodzieży będącej pod wpływem alkoholu czy narkotyków, bądź wchodzącej w inny sposób w „konflikt z prawem”.

Jednym z prelegentów był dr hab. Mariusz Jędrzejko z Fundacji „Bonum Humanum” który wygłosił wykład o „ Narkotykach i nowych substancjach psychoaktywnych”. Następnie wykłady poprowadzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Sądu Rejonowego, płońskiej komendy a także radca prawny.

Poruszanymi tematami były„Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych”, „Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich”, „Odpowiedzialność rodziców lub opiekunów za zawinione niedopełnienie obowiązku nadzoru nad małoletnimi dziećmi”, „Postępowanie funkcjonariuszy policji w sprawach nieletnich”.

Kolejne, podobne spotkanie poświęcone cyberprzemocy odbędzie się już prawdopodobnie jesienią br.

 

 

podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska
 

Powrót na górę strony