Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania NURD już jutro

Data publikacji 28.03.2019

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Dlatego też, zgodnie z harmonogramem działań krajowych, w dniu 29.03.2019 r. (piątek) na terenie garnizonu mazowieckiego Policji zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

 

Podsumowanie działań:

W czasie działań NURD policjanci z drogówki ujawnili 4 przypadki gdy kierowcy w sposób nieprawidłowy przejeżdżali przejścia dla pieszych oraz 15 innych nieprawidłowych zachowań w stosunku do pieszych.

Powrót na górę strony