Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UROCZYSTOŚĆ MIANOWANIA NA STOPNIE KADETA

Data publikacji 20.03.2019

W siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania na stopnie kadeta uczniów klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. W spotkaniu brali udział policjanci z płońskiej komendy, która sprawuje patronat nad klasami mundurowymi z terenu pow. płońskiego.

Wczoraj, 19 marca, odbyła się wyjątkowa dla uczniów i nauczycieli z ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą uroczystość. W siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP, podczas uroczystej zbiórki 17 uczniów klasy I o profilu policyjnym mianowanych zostało na stopień kadeta, a wyróżniający się na stopień starszego kadeta. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, zaproszeni goście m.in. wójt Gminy Czerwińsk Pan Marcin Gortat, przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Całe spotkanie odbywało się na wzór ceremoniału policyjnego. Jeden z uczniów złożył dyrektor szkoły pani Renacie Kozakiewicz meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Następnie wprowadzony został sztandar Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą i zebrani odśpiewali Hymn Polski. Po odczytaniu Decyzji dyrektora szkoły o mianowaniu uczniów na na kolejne stopnie Pani Renata Kozakiewicz, wraz z reprezentującym KGP nadkom. Krzysztofem Musielakiem - Dyrektorem Biura Historii i Tradycji Policji oraz Panem wójtem wręczyli kadetom akty mianowania.

Funkcję lektora, a także dowódcy uroczystości pełnił podinsp. Grzegorz Osiński – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, który jest również nauczycielem w klasach mundurowych i w czasie lekcji uczy młodych adeptów sztuki policyjnej m.in. szacunku do munduru, właściwych postaw i zachowań.

Nadkom. Krzysztof Musielak, pan Marcin Gortat i pani Renata Kozakiewicz serdecznie gratulowali wszystkim mianowanym i życzyli samych sukcesów.

Wszyscy zebrani wysłuchali także prelekcji pt. „Mundur zobowiązuje” oraz obejrzeli pokaz musztry z karabinkiem SKS w wykonaniu dwóch policjantów z kompanii honorowej Komendy Stołecznej Policji, przygotowane przez funkcjonariuszy z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP.

Dodatkową atrakcją dla kadetów były odwiedziny w Zakładzie Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji


 

podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska

foto: BHiTP KGP

 

Powrót na górę strony