Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nasilone kontrole trzeźwości

Data publikacji 18.03.2019

Dziś na terenie Mazowsza prowadzone są działania „Trzeźwość w przewozie osób”. Ich celem jest ujawnianie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, w szczególności wykonujących zarobkowy przewóz osób oraz zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego w szczególności kierujących pojazdami jest jednym z najistotniejszych czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie będąc samoistną przyczyną wypadków, zmiany psychomotoryczne kierującego sprzyjają popełnianiu błędów w zachowaniu się na drodze, przy równoczesnym bagatelizowaniu możliwych konsekwencji tych błędów. Przepisy prawne w sposób szczegółowy określają dozwolone progi trzeźwości oraz konsekwencje ich przekraczania przez kierujących pojazdami, jednak skuteczność dotychczas stosowanych środków represyjnych oraz przedsięwzięć prewencyjnych nie jest wystarczająca i w dalszym ciągu nie zniechęca wielu kierujących do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.


Autor: nadkom. Sylwester Kacprzak/WRD KWP zs. w Radomiu

Podsumowanie działań:

W czasie działań policjanci przebadali 66 kierujących autobusami i busami na trzeźwość. Nie ujawnili nietrzeźwych kierowców.

Powrót na górę strony