Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie "Tygodnia Bezpieczeństwa Pieszych"

Data publikacji 24.10.2016

W minionym tygodniu policjanci ruchu drogowego prowadzili działania pn. "Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych". Szczególna uwagę zwracali na pieszych niestosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych.

Policjanci ujawnili 192 wykroczenia popełnione przez użytkowników dróg. W 168 przypadkach były to wykroczenia popełnione przez kierowców. Na 160 kierujących pojazdami funkcjonariusze nałożyli mandaty karne. W 4 przypadkach skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu. 4 kierowców zostało pouczonych.Wśród wykroczeń najczęściej popełnianych przez kierujących pojazdami wciąż na czele jest nadmierna prędkość, jednak część zastosowanych środków  związana była z nieprawidłowym parkowaniem kierowców w pobliżu przejść dla pieszych np. w sposób ograniczający widoczność pieszym. Nie zabrakło również.

Funkcjonariusze szczególna uwagę zwrócili na zachowanie się pieszych na drogach.  Ujawnili 24 przypadki naruszenia przepisów ruchu drogowego przez pieszych. W 14 przypadkach niechronieni uczestnicy ruchu zostali ukarani mandatem karnym, 10 zostało pouczonych przez policjantów. Wykroczenia jakie najczęściej popełniają piesi to przechodzenie w miejscach niedozwolonych i na czerwonym świetle.

Pamiętajmy, że w dużej mierze nasze bezpieczeństwo, jako uczestników ruchu drogowego zależy od nas samych, od tego jak zachowujemy się na drodze.

Autor: mł.asp. Kinga Drężek-Zmysłowska

Powrót na górę strony