Dzielnicowi w powiecie

Dzielnicowy w Nowym Duninowie

Data publikacji 22.08.2019

Dzielnicowy przyjmuje interesantów
w Posterunku Policji w Nowym Duninowie


ul. Gostynińska 8 ; 09-505 Nowy Duninów

pełniący obowiązki dzielnicowego:

 sierż. Patryk Kalwasiński

tel. 47 70 511 97; kom. 797 017 432

e-mail: dzielnicowy.nowyduninow@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Miejscowości: Nowy Duninów, Brwilno, Popłacin, Dierzązna, Brwilno Dolne, Soczewka, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Karolewo, Nowa Wieś, Kamion, Grodziska, Środoń, Brzezinna Góra, Trzcianno, Jeżewo, Duży Duninów, Lipianki.

Plan priorytetowypełniącego obowiązki dzielnicowego sierż. Patryka Kalwasińskiego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i wyeliminowanie negatywnych zjawisk, wpływających na spokój i porządek publiczny, poprzez ograniczenie przypadków naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym, w rejonie sklepu „ODIDO”,oraz pobliskim skwerze, przy ul. Płockiej, w miejscowości Soczewka .

W związku z powyższym pełniący obowiązki dzielnicowego sierż. Patryk Kalwasiński zwraca się z apelem do osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu i skweru do reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa, zwłaszcza osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. W przypadku ujawnienia osób naruszających spokój i porządek publiczny należy reagować, powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

 

Powrót na górę strony