Komenda Miejska Policji w Płocku

Komenda Miejska Policji w Płocku

Data publikacji 07.10.2021

Komenda Miejska Policji w Płocku

Al. Kilińskiego 8 ; 09-400 Płock

tel. 47 70 516 00 ; fax. 47 70 512 60

adres e-mail : kmpplock@ra.policja.gov.pl

 
 
p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
podinsp. Robert Nowakowski
tel. 47 70 515 04
 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
 
tel. 47 70 515 04
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
nadkom. Robert Nolbert
tel. 47 70 515 04

 
Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
podkom. Monika Jakubowska
tel. 47 70 515 98, kom. 605 691 944

adres e-mail: prasowy.kmpplock@ra.policja.gov.pl 
 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu - tel. 47 70 515 30
Naczelnik podkom. Radosław Chyliński

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu - tel. 47 70 515 60
Naczelnik nadkom. Marcin Jędrzejewski
 
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą - tel. 47 70 515 82
Naczelnik kom. Andrzej Suwała
 
Wydział Sztab Policji - tel. 47 70 516 12
Naczelnik podinsp. Mirosław Płoski
 
Wydział Prewencji - tel. 47 70 513 77
Naczelnik nadkom. Jacek Kożuchowski
 
Kontakt do dzielnicowych:

 - Rewir   I dzielnicowych (osiedla: Skarpa, Rembielińskiego, Łukasiewicza, Tysiąclecia):

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi-w-plocku/2196,Rewir-I-Dzielnicowych.html

 

 - Rewir  II dzielnicowych (osiedla: Radziwie, Góry, Ciechomice, Stare Miasto, Kolegialna):

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi-w-plocku/2199,Rewir-II-Dzielnicowych.html

 
Wydział Patrolowo-Interwencyjny - tel. 47 70 513 31
Naczelnik kom. Roman Asakowski
 
 
Wydział Ruchu Drogowego - tel. 47 70 513 20
Naczelnik asp.szt. Artur Terebus
 
 
Referat Techniki Kryminalistycznej - tel. 47 70 515 91
Kierownik podkom. Krzysztof Lewandowski
 
Zespół Kadr i Szkolenia - tel. 47 70 515 10
Ekspert Zespołu nadkom. Michał Kajetaniak
Rekrutacja do służby w policji -  Renata Mikulska, tel. 47 70 512 49
 
Powrót na górę strony