Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 07.02.2022

Komendant Miejski Policji w Płocku  

insp. Mariusz Kryszkowski

tel. 47 70 515 04
fax. 47 70 512 60

 

Zespół Kadr i Szkolenia
nadkom. Michał Kajetaniak - Ekspert Zespołu
tel. 47 70 515 10

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

sierż.szt. Monika Jakubowska
tel. 47 70 515 98

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 70 515 23

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

podkom. Artur Gostomski – koordynator

Tel. 47 70 515 15

 

Zespół Prezydialny
Iwona Sieklucka
tel. 47 705 15 12

 

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP
Jarosław Politowski

 

Komisariat Policji w Płocku

p.o. kom. Andrzej Suwała – komendant

tel. 47 70 516 72

 

Posterunek Policji w Radzanowie

p.o. kierownika asp.szt. Mariusz Skrzynecki

tel. 47 705 14 46

 

Komisariat Policji w Gąbinie

nadkom. Grzegorz Grabowski–  Komendant

tel. 47 70 514 62

 

Posterunek Policji w Łącku

asp. szt. Waldemar Zawadzki - Kierownik

tel. 47 705 14 80
 

Posterunek Policji w Nowym Duninowie

asp. szt. Krzysztof Wilkiewicz

tel. 47 705 11 97

 

Posterunek Policji w Bodzanowie

Kierownik asp. Marcin Wojciechowski

tel. 47 70 514 42
 

Posterunek Policji w Drobinie

kierownik st.asp. Dariusz Młotkowski

tel. 47 70 514 36
 

Posterunek Policji w Bielsku

Kierownik asp. Mirosław Joniak

tel. 47 70 514 38
 

Posterunek Policji w Staroźrebach

p.o. kierownika asp.szt. Krzysztof Sobiesiak

tel. 47 70 514 55


Posterunek Policji w Starej Białej

Kierownik  st. asp. Magdalena Tomasińska

tel. 47 70 514 96

 

Posterunek Policji w Wyszogrodzie

p.o. kierownika mł.asp. Artur Szafrański

tel. 47 70 514 92


Posterunek Policji w Brudzeniu Dużym

 Kierownik asp.Wojciech Młotkowski

tel. 47 70 514 31
 

PION KRYMINALNY

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

mł. insp. Robert Nowakowski

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

nadkom. Marcin Jędrzejewski-  p.o. naczelnik

tel. 47 705 15 60

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu -

naczelnik nadkom. Tomasz Grzelak

tel. 47 70 515 30
 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

kom. Sławomir Sobociński – naczelnik

 tel. 47 70 515 82

 

Referat Techniki Kryminalistycznej

podkom. Krzysztof Lewandowski – kierownik

Tel. 47 70 515 91

 

PION PREWENCYJNY

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

podinsp. Robert Nolbert

 

Wydział Sztab Policji

podinsp. Mirosław Płoski - naczelnik
 tel. 47 70 516 12

 

Wydział Prewencji

podinsp. Katarzyna Lorens - naczelnik

tel. 47 70 513 77

 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

p.o.naczelnika nadkom. Jacek Kożuchowski

 tel. 47 70 513 31

 

Wydział Ruchu Drogowego

asp. szt. Artur Terebus -  naczelnik

tel. 47 70 513 20

 

Powrót na górę strony