Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 07.02.2022

Komendant Miejski Policji w Płocku  

p.o. podinsp. Robert Nowakowski

tel. 47 70 515 04
fax. 47 70 512 60

 

Zespół Kadr i Szkolenia
Ekspert Zespołu nadkom. Michał Kajetaniak
tel. 47 70 515 10

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

podkom. Monika Jakubowska
tel. 47 70 515 98

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 70 515 23

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

podkom. Artur Gostomski

Tel. 47 70 515 15

 

Zespół Prezydialny
Iwona Sieklucka
tel. 47 705 15 12

 

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP
Jarosław Politowski

 

Komisariat Policji w Płocku

Komendant asp.szt. Albert Przygocki

tel. 47 70 516 72

 

Posterunek Policji w Radzanowie

Kierownik asp.szt. Mariusz Skrzynecki

tel. 47 705 14 46

 

Komisariat Policji w Gąbinie

Komendant nadkom. Grzegorz Grabowski

tel. 47 70 514 62

 

Posterunek Policji w Łącku

Kierowik asp.szt. Waldemar Zawadzki

tel. 47 705 14 80
 

Posterunek Policji w Nowym Duninowie

Kierownik asp. szt. Krzysztof Wilkiewicz

tel. 47 705 11 97

 

Posterunek Policji w Bodzanowie

Kierownik st.asp. Marcin Wojciechowski

tel. 47 70 514 42
 

Posterunek Policji w Drobinie

Kierownik podkom. Malwina Piotrowska

tel. 47 70 514 36
 

Posterunek Policji w Bielsku

p.o. Kierownika asp.szt. Krzysztof Witkowski

tel. 47 70 514 38
 

Posterunek Policji w Staroźrebach

p.o. kierownika st.asp. Jarosław Ostrowski

tel. 47 70 514 55


Posterunek Policji w Starej Białej

Kierownik asp.szt. Magdalena Tomasińska

tel. 47 70 514 96

 

Posterunek Policji w Wyszogrodzie

Kierownik asp.szt. Sławomir Rulak

tel. 47 70 514 92


Posterunek Policji w Brudzeniu Dużym

Kierownik asp. Wojciech Młotkowski

tel. 47 70 514 31
 

Posterunek Policji W Słupnie

Kierownik asp. Artur Szafrańki

tel. 47 705 12 35

 

PION KRYMINALNY

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

podinsp. Robert Nowakowski

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Naczelnik nadkom. Marcin Jędrzejewski

tel. 47 705 15 60

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu -

Naczelnik podkom. Radosław Chyliński

tel. 47 70 515 30
 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik kom. Andrzej Suwała

 tel. 47 70 515 82

 

Referat Techniki Kryminalistycznej

Kierownik podkom. Krzysztof Lewandowski

Tel. 47 70 515 91

 

PION PREWENCYJNY

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

podinsp. Robert Nolbert

 

Wydział Sztab Policji

Naczelnik podinsp. Mirosław Płoski
 tel. 47 70 516 12

 

Wydział Prewencji

Naczelnik kom.Roman Asakowaki

tel. 47 70 513 77

 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik nadkom. Jacek Kożuchowski

 tel. 47 70 513 31

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik asp.szt. Artur Terebus

tel. 47 70 513 20

 

Powrót na górę strony