Kierownictwo jednostki

Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

p.o. KOMENDANTa MIEJSKIego POLICJI W PŁOCKu

PODINSP. ROBERT NOWAKOWSKI 

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował w pionie kryminalnym oraz logistycznym,

gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

- od 10.06.2020 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PŁOCKU

NADKOM. ROBERT NOLBERT

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował
w tymże pionie prewencji przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie
na stanowiskach wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- od 16.02.2022 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony