Aktualności

Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie

Data publikacji 25.01.2021

Dzisiaj nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie w płockiej komendzie. Świadkiem ich pierwszej, tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze był Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski. Komendant wyraził radość, że może powitać ślubujących w szeregach płockich policjantów i podkreślił, że po złożeniu przysięgi każdy z nich obowiązany jest dochować obowiązków wynikających z roty ślubowania.

Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Dzisiaj podczas kameralnej uroczystości w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, słowa roty wypowiedziało pięciu policjantów. W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski, Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego kom. Robert Nolbert oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, asp.szt. Artur Terebus.

Po złożeniu przez nowo przyjętych policjantów przysięgi, Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski odniósł się do słów roty ślubowania i dochowania przez policjantów obowiązków wynikających ze złożonej przysięgi. Komendant podkreślił, że zawód policjanta jest niezwykły i wymagający, bo każdego dnia daje możliwość niesienia pomocy obywatelom i jednocześnie wiąże się z zaangażowaniem i umiejętnością łączenia spraw zawodowych z prywatnymi. Wyraził również radość, że może powitać ślubujących w szeregach płockich policjantów.

Niebawem nowo przyjęci policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie. Po ukończeniu szkolenia i odbyciu adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji, rozpoczną służbę w płockiej komendzie. Trójka z nich zasili szeregi policjantów w wydziale patrolowo – interwencyjnym natomiast pozostali służbę pełnić będą w wydziale ruchu drogowego.

Życzymy naszym kolegom i koleżance sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości w codziennej walce o bezpieczeństwo obywateli. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie dla nich  źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

Powrót na górę strony