Aktualności

„ Żyj pełnią życia bez uzależnień” – spoty skierowane na główne problemy społeczne

Data publikacji 30.12.2020

Komenda Miejska Policji w Płocku w partnerstwie z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz Stowarzyszeniem MONAR realizuje projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień”. W tej chwili powstało już kilka spotów, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci oraz młodzieży m.in. na temat szkodliwości oraz konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych. Zachęcamy do poświecenia uwagi na tak ważny aspekt bezpieczeństwa oraz do obejrzenia filmów, stworzonych na potrzeby edukacji.

Projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień” dedykowany jest dla trzech grup odbiorców a są nimi uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Płocka, Radomia oraz powiatu płockiego i sierpeckiego. Ponadto adresatami są również kierowcy, którzy zgłaszają się na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia bądź przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po substancjach psychoaktywnych oraz nauczyciele, lekarze, psychologowie, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii. Prelegentami w prowadzonych konferencjach organizowanych w formie online, byli płoccy policjanci.

Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat szkodliwości i konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia u dzieci i młodzieży oraz stosowania substancji w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stworzone w tym kierunku zostały krótkie filmy, które już można obejrzeć na stronie https://mwomp.pl/aktualnosci/zyj-pelnia-zycia-bez-uzaleznien2/ . Jeden z nich zwraca szczególna uwagę na problem społeczny, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu substancji odurzających.

Zachęcamy do poświęcenia kilku chwil na obejrzenie filmów a przede wszystkim refleksji.

Informacje o realizowanym projekcie dostępne są na stronie www.mwomp.pl oraz na facebookowym profilu MWOMP.

Powrót na górę strony