Aktualności

Wyjątkowa praca i różne kierunki rozwoju - wstąp do Policji

Data publikacji 18.11.2020

Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, zacząć pomagać innym i dbać o ich bezpieczeństwo – już dziś możesz spróbować zostać policjantem. Służba w Policji, to praca dla ludzi z pasją. Zastanawiałeś się nad tą decyzją? Nie czekaj! Zrób kolejny krok już dziś.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-policji

 

Powrót na górę strony