Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWY ZAWSZE BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA

Data publikacji 23.01.2017

Dzielnicowy – kto to taki? To ten policjant, który jest najbliżej ludzi. To osoba, do której zawsze można się zwrócić w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Pamiętajmy! Każdy ma swojego dzielnicowego!

W garnizonie mazowieckim pełni służbę 464 dzielnicowych w 28 jednostkach organizacyjnych Policji. Rola dzielnicowego, to swoiste zadania inicjujące działalność ukierunkowaną na rozwój osób i społeczności lokalnych. Realizowane przez dzielnicowych zadania są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli i bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wzmocnieniu relacji sąsiedzkich, tworzeniu lokalnego ruchu na rzecz wspierania środowisk, które dążą do wdrażania wzorców zachowań powszechnie akceptowanych społecznie.

Instytucja dzielnicowego jest jednym z ogniw optymalnego funkcjonowania Policji w połączeniu z odtwarzaniem posterunków Policji i wdrożeniem Krajowej Mapy Zagrożeń, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania działań Policji. Działania realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Istotnym elementem wdrożenia programu jest implementacja nowych narzędzi w postaci: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda wykorzystywanych w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem.

Nowe narzędzia komunikacji społecznej wykorzystują dzielnicowi, lecz należy je traktować jako narzędzia pomocnicze, albowiem w działaniach Policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim.

Indywidualny kontakt z dzielnicowym z rejonu służbowego można uzyskać poprzez bezpośrednią wizytę w jednostce Policji lub stronę internetową Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji lub poprzez aplikację Moja Komenda, którą należy zainstalować w telefonie komórkowym. Należy pamiętać, że w pilnych przypadkach korzystamy z numerów alarmowych Policji 997 lub 112.

podinsp. Wojciech Madej

koordynator ds. dzielnicowych

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony