Aktualności

Finał konkursu ,, Zimowe Igraszki – Bezpieczne ferie 2019 ”

Data publikacji 11.03.2019

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. ,, Zimowe Igraszki – Bezpieczne ferie 2019 ”.

W ramach akcji ,, Bezpieczne ferie 2019 ” Komenda Miejska Policji w Płocku zorganizowała konkurs plastyczny. Adresatami konkursu były dzieci spędzające ferie zimowe w mieście, pod opieką płockich klubów osiedlowych, świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki środowiskowej.

Celem konkursu pn. ,, Zimowe Igraszki – Bezpieczne ferie 2019 ” było promowanie zdrowego, sportowego i bezpiecznego stylu życia, bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy.  Dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej mogły rozbudzić swoją wyobraźnię i fantazję twórczą oraz mogły wypowiedzieć się na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci podczas wypoczynku zimowego. Konkurs trwał przez całe ferie zimowe.

Wykonane i przesłane do płockiej komendy prace plastyczne, zostały ocenione przez jury, które spośród aż 72 wykonań wyróżniło siedem prac.

Dziś Komendant Miejski Policji w Płocku, nadkom. Sławomir Żelechowski wyrażając swoje zadowolenie z dużego zainteresowania konkursem, pogratulował dzieciom wyróżnień życząc samych bezpiecznych wypoczynków od zajęć szkolnych. Nagrody obecnym na spotkaniu laureatkom, wręczył Pan Komendant wraz z Panią Agnieszką Busz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.

Powrót na górę strony