Aktualności

,, Zostań policjantem ” – promocja zawodu podczas szkolnych targów pracy

Data publikacji 04.03.2019

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku wzięli udział w IX Szkolnych Targach Edukacji i Pracy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Młodzież zainteresowana wstąpieniem do Policji otrzymała wszelkie informacje na temat wymogów formalnych oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

W piątek, 1 marca w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie odbyły się IX Szkolne Targi Edukacji i Pracy.  Wśród licznych stanowisk firm, instytucji, szkół wyższych oraz służb mundurowych, policjanci z płockiej komendy przygotowali stoisko informacyjne. Osoby zainteresowane służbą w Policji otrzymały informacje na temat wymogów jakie należy spełnić, żeby zostać policjantem, z jakich etapów składa się procedura kwalifikacyjna oraz jakie są warunki pracy.

Policjanci rozdawali ulotki z informacjami dla kandydatów do służby oraz udzielali cennych wskazówek jak wstąpić w szeregi największej formacji mundurowej w kraju.

Wszystkim osobom, które nie mogły uczestniczyć w targach pracy przypominamy wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 Więcej szczegółów dotyczących procedury kwalifikacyjnej znajduję się na stronie:http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/praca/informator-dla-kandydat/24995,INFORMATOR-DLA-KANDYDATOW-DO-SLUZBY-W-POLICJI.html

Powrót na górę strony