Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Upamiętnili płockich policjantów „Pomordowanych i poległych w obronie Ojczyzny 1918 – 1940 ”

Data publikacji 29.11.2018

Wczoraj na placu przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku miało miejsce uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego płockim policjantom II RP pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny 1918 – 1940. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji oraz przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939”.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. Miała ona charakter ceremonialny. Oprawę uświetnił udział w uroczystości Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Pododdziału Honorowego Policji z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  Płocku. Wartę honorową przy obelisku wystawiła Komenda Miejska Policji w Płocku oraz I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku i Liceum Ogólnokształcące FENIKS w Płocku.

Gości powitał Komendant Miejski Policji w Płocku nadkom. Sławomir Żelechowski. Komendant mówił o policjantach, którzy w odrodzonej Ojczyźnie czynnie uczestniczyli w tworzeniu od podstaw niepodległego państwa polskiego. Przypomniał  o płockich policjantach, którzy w tych radosnych ale i trudnych czasach oddawali swoje życie. Oddawali życie za Ojczyznę, za Płock, za nas wszystkich. Ginęli nie tylko z rąk przestępców, ale także z rąk sowieckich żołnierzy w 1920 roku i z rąk okupantów i najeźdźców w 1939 i 1940 roku.

Inicjator powstania obelisku asp. szt. w stanie spoczynku Adam Łaszczewski przytoczył kilka faktów historycznych dotyczących płockich policjantów, którzy w II RP na terenie Płocka i regionu płockiego tworzyli Policję Państwową, a następnie brali czynny udział w obronie Płocka w 1920 roku, oraz policjantów którzy w latach 1939 – 1940 byli aresztowani i zginęli w obozach lub też zostali rozstrzelani.

Obelisk uroczyście odsłonili: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Tomasz Michułka, Komendant Miejski Policji w Płocku, nadkom. Sławomir Żelechowski oraz Wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Pan Andrzej Zawadzki.

Pod tablicą znajdującą się na obelisku została złożona urna z ziemią, z dołów śmierci w Miednoje. Urnę złożyli asp. szt. w st. spoczynku Adam Łaszczewski oraz Pan Michał Spirydonow – członek Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi i jednocześnie wnuk Stefana Lipińskiego – policjanta II RP z Łącka, który w 1940 roku został rozstrzelany w Twerze, a jego ciało zostało wrzucone przez sowieckich oprawców do zbiorowych dołów śmierci w miejscowości Miednoje.

Kapelan płockiej Policji ks. Kanonik Jerzy Ławicki poświęcił obelisk, a następnie Komendant Wojewódzki Policji oraz delegacje władz  samorządowych, stowarzyszeń, płockich służb mundurowych i związków zawodowych pracowników policji złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, przemawiając do zebranych podziękował za inicjatywę, dzięki której w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i u progu roku, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę powołania Policji, możemy uczcić płockich policjantów II RP, których losy nie były łatwe. Komendant podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obelisk upamiętniający właśnie tych policjantów powstał. Mówił, że to bardzo ważne, aby nie zapominać o funkcjonariuszach policji z tamtych lat, że wszyscy musimy oddać im cześć, za ich determinację i oddanie odrodzonej Ojczyźnie.

Michał Spirydonow przedstawił krótką historię życia swojego dziadka Stefana Lipińskiego. Przytoczył słowa z ostatniego listu wysłanego przez niego, z obozu w Ostaszkowie. Stefan Lipiński pisał wtedy, że jest w obozie razem z innymi kolegami, że bardzo kocha swoich najbliższych ale chyba już się nie zobaczą. Były to ostanie słowa napisane przez Stefana Lipińskiego. Dziadek Michała Spirydonowa spoczął w dołach śmierci w Miednoje, gdzie na tablicy, na cmentarzu wojskowym, widnieje jego nazwisko.

Po uroczystym odsłonięciu obelisku, uczestnicy uroczystości  przeszli do sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Płocku, gdzie pomysłodawca powstania obelisku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Adam Łaszczewski wręczył podziękowania osobom, które przyczyniły się do jego powstania.

Uroczystość była również okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego”. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu, podinsp. Dariusz Brzezicki odznaczył medalami:  Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, nadkom. Sławomira Żelechowskiego, Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Płocku, podkom. Piotra Adamkowicza oraz asp. szt. w st. spoczynku, Adama Łaszczewskiego. (K)

Powrót na górę strony