Program profilaktyczny "B&N"

Komisarz Kurpik

Data publikacji 28.11.2016

Maskotka Komendy Miejskiej Policji. Podczas spotkań z dziećmi poprzez zabawę przekazywana jest wiedza w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Maskotka odwiedza przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego. Każde wystąpienie maskotki poprzedzone jest prelekcją policjanta na tematy związane z szeroko pojetyn bezieczeństwem w ruchu drogowwym. Oprócz przekazywania treści o tematyce profilaktycznej spotkania są prowadzone w formie humorystycznej, aby dzieci zapamiętały jak najwięcej informacji związanych z bezpieczeństwem.

Powrót na górę strony