TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W KADZIDLE

Data publikacji 06.04.2018

Rejon nr 27

asp. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167

telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo2@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:  

Rejon nr 27 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Chudek, Gleba, Jeglijowiec, Kraska, Kadzidło, Kierzek, Kuczyńskie, Piasecznia, Strzałki.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działanie priorytetowe związane z rejonem  czytelni ( za Ośrodkiem Zdrowia) i Placu Zabaw przy ul. Kościuszki w msc. Kadzidło,  gdzie dochodzi do zaśmiecania, niszczenia mienia, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego oraz  nieprzestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym co także powoduje demoralizacje nieletnich. W/w zjawisko występuje  nieregularnie od poniedziałku do niedzieli szczególnie w godzinach popołudniowo- nocnych.

Zakładany cele do osiągnięcia to: eliminacja zjawisk patologicznych oraz zmniejszenie popełnianych wykroczeń, spadek podejmowanych interwencji wobec osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wzrost poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z czytelni i placu zabaw oraz przebywających w ich rejonie ,spadek nałożonych MKK.

Podmioty współpracujące: Wójt gm. Kadzidło, Sołtys miejscowości Kadzidło , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle, Urząd Gminy w Kadzidle. 

 

Rejon nr 26

asp. szt. Mariusz Święcki    
telefon kom. 519-035-419

telefon stacjonarny: 47 70 417 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości Gminy Kadzidło:        

Rejon nr 26 – rejon usytuowany na terenie gminy Kadzidło, obejmujący następujące miejscowości:

Brzozowa, Brzozówka, Czarnia, Dylewo Nowe, Dylewo Stare, Golanka, Jazgarka, Klimki, Krobia, Rososz, Siarcza Łąka, Sul, Tatary, Todzia, Wach.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku, przeprowadzi działanie priorytetowe związane z rejonem Sklepu Spożywczego w m. Wach, gdzie dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym, nieregularnie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Zakładany cele do osiągnięcia to: spadek podejmowanych interwencji wobec osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz spadek nałożonych mandatów karnych kredytowanych.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Wach.

 

 

Powrót na górę strony