TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W GOWOROWIE

Data publikacji 06.04.2018

Gmina Goworowo

Rejon nr 25

mł. asp. Sławomir Galarski

tel. służbowy stacjonarny 47 70 417 31

tel. służbowy komórkowy 696 497 170

adres e-mail: dzielnicowy.goworowo1@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 25 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Brzeźno, Brzeźno-Wieś, Brzeźno-Kolonia, Cisk, Damięty, Gierwaty, Goworówek, Goworowo, Grabowo, Jawory-Podmaście, Jawory Stare, Jawory-Wielkopole, Kruszewo, Lipianka, Nogawki, Pokrzywnica, Rębisze-Działy, Rębisze-Kolonia, Rębisze-Parcele, Struniawy, Wólka Brzezińska, Żabin.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działania priorytetowe w rejonie stacji paliw w miejscowości Goworówek, gm. Goworowo w godzinach popołudniowych i nocnych młodzież zachowuje się głośno, używając przy tym słów wulgarnych, co powoduje zakłócanie ładu i porządku publicznego. Osoby te często gromadzą się w rejonie stacji paliw w godzinach południowych i nocnych szczególnie weekendy. Na stacji paliw sprzedawany jest alkohol. W związku z powyższy przeprowadzane były interwencję policyjne w ilości 2 oraz 2 zgłoszenia mieszkańców podczas spotkań ze społeczeństwem.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne    stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Dążenie do zmniejszenia ilości przypadków ujawnionych popełnianych wykroczeń – sposób oceny realizacji zakładanego celu ilościowy.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie, Urząd Gminy Goworowo, Stacja Paliw Orlen Goworówek.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gmina Goworowo

Rejon nr 24

mł. asp. Sławomir Galarski

tel. służbowy stacjonarny 47 70 417 31

tel. służbowy komórkowy 696 497 170

adres e-mail:dzielnicowy.goworowo2@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 24 – rejon usytuowany na terenie gminy Goworowo, obejmujący następujące miejscowości:

Borki,  Czarnowo, Czernie, Daniłowo, Dzbądzek, Góry, Grodzisk Mały, Jemieliste, Józefowo, Jurgi, Kaczka, Kobylin, Kunin, Ludwinowo, Michałowo, Pasieki, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Smólnik, Szarłat, Szczawin, Wólka Kunińska, Zaorze.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku, przeprowadza działania priorytetowe w rejonie pustostanu OSP w Daniłowie, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol i zakłóca porządek publiczny. Na w/w zagrożenie mieszkańcy składają skargi w rozmowach bezpośrednich, którzy oczekują zwiększenia kontroli i obserwacji danej miejscowości. Zagrożenie zgłoszone na KMZB.

 Zakładany cel do osiągnięcia: uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43’ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji – ilościowy – przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu pustostanu.

Podmioty współpracujące:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie
  2. Urząd Gminy w Goworowie.
Powrót na górę strony