TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W CZERWINIE

Data publikacji 06.04.2018

Rejon nr 20

asp. szt. Robert Zabielski

telefon kom. 797 017 509

telefon stacjonarny: 47 70 417 21

adres e-mail: dzielnicowy.czerwin@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 20 – rejon usytuowany na terenie gminy Czerwin, obejmujący następujące miejscowości:

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany - Witnice, Chruśnice, Czerwin, Dąbek, Damiany, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecaniem w godz.12.00-24.00 w rejonie przystanku PKS w miejscowości Jarnuty  Czerwin.

Zakładany cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 35 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Podmioty współpracujące: GKRPA w Czerwinie, Sołtys wsi Jarnuty.  

Rejon nr 21

st. asp. Tomasz Mierzejewski

telefon kom.  696 497 142

telefon stacjonarny: 47 70 417 22

adres e-mail: dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 21 – rejon usytuowany na terenie gminy Troszyn, obejmujący następujące miejscowości:

Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin, Grucele, Janki Stare, Janochy, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy, Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość, Zapieczne, Zawady, Żmijewek Włościański, Żmijewek-Mans, Żmijewo-Zagroby, Żyźniewo.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi  działania priorytetowe w rejonie sklepów spożywczo-monopolowych w Troszynie ul. Marii Konopnickiej  w godzinach 6:00-20:00, gdzie dochodzi do niewłaściwych zachować w postaci spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakłócania porządku publicznego.

Założony cel: uświadomienie  społeczeństwu o odpowiedzialności  karnej  z art 43´ust 1 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszający powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Ilościowy spadek popełnionych wykroczeń.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie, Sołtys miejscowości Troszyn.

 

Powrót na górę strony